Dỗ mùa ...

Cái ngày sông rẽ vào sông/Mùa thêm những chuyến đi rông qua ngày/Ném mình lên phận cuốc cày/Chân bì bõm những cơn trầy trật hoang

 con bo

Ruộng bờ phơi giấc. Bàng hoàng
Nửa xanh thúng mủng. Nửa vàng nong nia
Dẫy chưa trót vạt lọi lìa
Đã lơ láo mọc kín bìa ngáo ngơ

Gác trăng lên nhánh mưa hờ
Cũng toan cuốc kịp một giờ hoàn nguyên
Mà hay khuya đói đêm phiền
Nhánh mưa gãy lả. Trăng biền biệt rơi...


Vậy là mưa. Vậy là thôi
Còn nguyên một cái lở bồi nằm ngang
Vốc khuya khoắt bỏ lên sàng
Xuống sông đãi lụi mấy hàng sóng xô


Vớt trăng, cõng đói lên bờ
Hấp hô lại cái mong chờ mà nguôi
Với tay níu sáng qua trời
Vá cho đỡ rách cõi đời trống không


Từ ngày sông rẽ vào sông
Bao nhiêu ấm lạnh xuôi dòng lanh canh
Về, thương cả những rách lành
Cuốc cày gieo tiếng cười xanh. Dỗ mùa...
ST

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Download Microsoft Office 2010 Portable Không Cần Cài Đặt

Danh bạ website