Một vài văn bản về luật sở hữu trí tuệ

Nghị định số 72/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 12 năm 2000 Về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Nghị định của Chính Phủ số 42/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫnXem toàn bộ văn bản 

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó


Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.


Xem toàn bộ văn bản

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại


Xem toàn bộ văn bản


Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.


Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22/06/2006 do Chính phủ ban hành quy định các hành vi vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp, hình thức, mức phạt, thẩm quyền, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.


Ngày 14/02/2007 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư số 01/2007/TT-BKHCN về hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP về hướng dẫn một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp.


Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.


Xem toàn bộ văn bản 


wWw.Oxivn.com - Nguồn tin sưu tầm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Download Microsoft Office 2010 Portable Không Cần Cài Đặt

Danh bạ website