Đánh Cắp Ý Tưởng Marketing

image
"Đánh cắp ý tưởng marketing" không giống như tên gọi của mình. Sách cung cấp cho người đọc việc vận dụng và sáng tạo các kế hoạch kinh doanh & marketing dựa trên những ý tưởng đã hoặc đang tồn tại trên thị trường.


wWw.Oxivn.com - Nguồn tin sưu tầm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Download Microsoft Office 2010 Portable Không Cần Cài Đặt

Danh bạ website