Cách Khoá Nhanh Máy tính của Bạn và Sử dụng Phím Tắt Biểu trưng Windows KhácWindows XP bao gồm lối tắt Bàn phím Natural của Microsoft để khoá máy tính của bạn. Bất kỳ bàn phím tương thích nào khác có phím biểu trưng Windows và phím Ứng dụng cũng có thể thực hiện nhiệm vụ này.

Để sử dụng lối tắt này, nhấn phím biểu trưng Windows +L. Danh sách sau có các kịch bản khoá máy tính khác nhau hiện sẵn có với bạn cũng như các cách để khoá máy khác:

Chuyển Người dùng Nhanh Đã được kích hoạt

Nếu tính năng Chuyển Người dùng Nhanh được kích hoạt và bạn khoá máy của mình, bạn có thể theo dõi thao tác tương tự như khi bạn chuyển người dùng: Máy tính trở lại màn hình Chào mừng và người dùng khác có thể đăng nhập máy tính này.

Chuyển Người dùng Nhanh Đã bị vô hiệu hoá

Nếu tính năng Chuyển Người dùng Nhanh bị vô hiệu hoá và bạn khoá máy tính, hộp thoại Mở khoá Máy tính sẽ được hiển thị yêu cầu người dùng hiện đã đăng nhập nhập mã để mở khoá máy tính.

Màn hình Chào mừng Đã được bật

Nếu màn hình Chào mừng được bật, máy tính cũng có thể được khoá nếu bạn nhấn CTRL+ALT+DELETE (để mở Trình quản lý Tác vụ), và sau đó bấm Khoá Máy tinhcs hoặc bấm Chuyển Người dùng trên menu Tắt Máy.

CHÚ Ý: Khả năng quan sát "Khoá Máy" hoặc "Chuyển Người dùng" trên menu Tắt Máy tuỳ thuộc vào việc tính năng Chuyển Người dùng Nhanh có được kích hoạt hay không.

Màn hình Chào mừng Đã bị tắt

Nếu màn hình Chào mừng bị tắt, bạn có thể khoá máy tính nếu nhấn CTRL+ALT+DELETE, và sau đó bấm Khoá Máy tính trong hộp thoại Bảo mật Windows.

Trong tất cả kịch bản đầu tiên thì lối tắt "phím biểu trưng Windows+L" có thể khoá máy tính. Nếu bạn không có mật khẩu được đặt cho tài khoản người dùng của mình thì bất cứ ai cũng có thể mở khoá máy tính của bạn. Để đặt mật khẩu cho tài khoản người dùng của bạn: Trong Pa-nen Điều khiển, bấm đúp Tài khoản người dùng, chọn tài khoản người dùng của bạn, rồi bấmTạo mật khẩu.

Bạn cũng có thể sử dụng các lối tắt bàn phím sau cùng Bàn phím Natural của Microsoft hoặc mọi bàn phím tương thích khác có phím biểu trưng Windows và phím Ứng dụng.

NhấnVào
Phím biểu trưng WindowsHiển thị hoặc ẩn menu Bắt đầu
Phím biểu trưng Windows +LKhoá máy tính
Phím biểu trưng Windows+BREAKHiển thị hộp thoại Thuộc tính Hệ thống
Phím biểu trưng Windows+DHiển thị màn hình
Phím biểu trưng Windows +MThu nhỏ tất cả cửa sổ
Phím biểu trưng Windows+SHIFT+MKhôi phục các cửa sổ đã thu nhỏ
Phím biểu trưng Windows+EMở Máy tính của Tôi.
Phím biểu trưng Windows+FTìm kiếm tệp hoặc cặp
CTRL+phím biểu trưng Windows+FTìm kiếm máy tính
Phím biểu trưng Windows+F1Hiển thị Trợ giúp Windows
Phím biểu trưng Windows+RMở hộp thoại Chạy
Phím biểu trưng Windows+UMở Trình quản lý Tiện ích
Phím Ứng dụngHiển thị menu Lối tắt dành cho mục đã chọn
wWw.MaXiVN.com - Nguồn tin sưu tầm

Bài đăng phổ biến từ blog này

Download Microsoft Office 2010 Portable Không Cần Cài Đặt

Danh bạ website