Harvard Business Review: Growth Outside the Core


Harvard Business Review: Growth Outside the CoreMở rộng kinh doanh ra ngoài ngành, ra ngoài những thế mạnh cốt lõi của công ty là việc không dễ dàng. Thống kê cho thấy 3/4 những nỗ lực đó là thất bại. Harvard Business phân tích cũng như chỉ ra một số khái niệm và định hướng để thay đổi việc này.
Chỉ định: Tầm Category Head, Business Unit hoặc Senior Manager trở lên. 
Liều dùng: 1 bài / nhiều ngày.
Xem trực tiếp hoặc download tại đây.wWw.MaXiVN.com - Nguồn tin sưu tầm

Bài đăng phổ biến từ blog này

Download Microsoft Office 2010 Portable Không Cần Cài Đặt

Danh bạ website