Lao động tại Hà Nội: Nơi thiếu, nơi thừa


Kết quả khảo sát mới đây của Sở Công Thương tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cho thấy, 75% số doanh nghiệp khẳng định đã sử dụng đủ lao động; 12,2% số doanh nghiệp đang dư thừa lao động và 12,7% doanh nghiệp thiếu lao động.
Kết quả khảo sát mới đây của Sở Công Thương tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cho thấy, 75% số doanh nghiệp khẳng định đã sử dụng đủ lao động; 12,2% số doanh nghiệp đang dư thừa lao động và 12,7% doanh nghiệp thiếu lao động.
 
Kết quả khảo sát mới đây của Sở Công Thương tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cho thấy, 75% số doanh nghiệp khẳng định đã sử dụng đủ lao động; 12,2% số doanh nghiệp đang dư thừa lao động và 12,7% doanh nghiệp thiếu lao động.

Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước có số doanh nghiệp dư thừa lao động cao nhất với 13,2%, tiếp đến là khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước với 13%. Trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tỷ lệ DN thiếu lao động lên tới 22,6%. Chia theo 3 lĩnh vực kinh tế lớn, doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp và xây dựng có tỷ lệ thừa lao động cao nhất với 11,5%. Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại và dịch vụ có 11,3% số doanh nghiệp đang dư thừa lao động. Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản có số doanh nghiệp đang thừa lao động ít nhất 3,6%.

Về nguyên nhân thiếu lao động, trong số 12,7% số doanh nghiệp thiếu lao động có 29,3% doanh nghiệp cho biết do không có đủ lao động đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; 33,5% số doanh nghiệp cho biết người lao động yêu cầu lương, thu nhập quá cao nên doanh nghiệp không đáp ứng được; và 18% doanh nghiệp phản ánh họ kinh doanh theo mùa vụ nên không tuyển được lao động.

(Báo Lao động Thủ đô)

wWw.MaXiVN.com - Nguồn tin sưu tầm

Bài đăng phổ biến từ blog này

Download Microsoft Office 2010 Portable Không Cần Cài Đặt

Danh bạ website