ĐHQG có thể được quyết định phương thức tuyển sinh


Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục ĐH thành viên.
ĐHQG Hà Nội
Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, bao gồm: Cơ cấu tổ chức của ĐHQG, cơ cấu tổ chức đơn vị thành viên, công tác nhân sự, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục, tài chính, tài sản, thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý kỷ luật.

Theo dự thảo này, ĐHQG được quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh. 

Ngoài ra, một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo là hiệu trưởng các trường ĐH thành viên do giám đốc ĐHQG bổ nhiệm, miễn nhiệm. Cũng theo quy định trong dự thảo, ĐHQG có 4 phó giám đốc; phó giám đốc ĐHQG không kiêm nhiệm lãnh đạo đơn vị thành viên.

Giám đốc ĐHQG được quyết định mở thí điểm các ngành và chuyên ngành đào tạo chưa có trong danh mục đã được phê duyệt và báo cáo Bộ GD&ĐT; được quyết định thực hiện thí điểm các mức thu học phí tương xứng với chất lượng đào tạo...
ĐHQG in phôi văn bằng theo mẫu văn bằng giáo dục đại học do Bộ GD&ĐT quy định. Việc in, quản lý, cấp phát , thu hồi, hủy bỏ văn bằng thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT...

Theo GD&TĐ

Đơn vị chủ quản: Trung tâm giải pháp mạng Việt Nam.  Điện thoại: 0927.927.000 - 093.363.21.21
 Giấy phép: Đang triển khai thử nghiệm chờ xin cấp phép đăng tin hoạt động chính thức
Lưu ý: Tất cả bài đăng trên Maxivn.com được đăng lại từ các website khác và tuyệt đối không thêm bớt thông tin và miễn mọi trách nhiệm khi bị sai lệch thông tin.
Bài đăng phổ biến từ blog này

Download Microsoft Office 2010 Portable Không Cần Cài Đặt

Danh bạ website